Trước thực tế đó, ông Dân cũng đưa ra 2 giải pháp đã được thực nghiệm thành công: Một là với công nghệ than hoạt tính sinh học BAC kết hợp với lọc cát sinh học BAC-BSF ở tốc độ lọc 2-3m³/giờ cùng với khử trùng. Nguồn nước xử lý có thể đạt được chất lượng nước tái sinh cho đối tượng sử dụng nước có chất lượng thấp như dội rửa toilet, tưới cây xanh. Vì công nghệ này có hiệu suất khử COD trung bình khoảng 60%, cao nhất có thể đạt 88%.

Hai là công nghệ BAC-BSF kết hợp màng RO. Nước sau xử lý hoàn toàn đạt chất lượng nước tái sinh cao có thể phục vụ cho các hoạt động dịch vụ, công nghiệp đòi hỏi chất lượng cao như nồi hơi, làm mát, vệ sinh trang thiết bị, tái nạp tầng nước ngầm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt. Hiệu suất xử lý TDS và TOC trung bình lần lượt đạt 96% và 95%.

Điều đáng nói là trong những kết quả quan trọng từ công trình nghiên cứu này là đề xuất các tiêu chuẩn chất lượng nước tái sinh cho các đối tượng tái sử dụng ở đô thị có chất lượng nước tái sinh thấp và trong công nghiệp. Các tiêu chuẩn đề nghị trên dựa trên các hướng dẫn và quy định của WHO, các quốc gia tiên tiến khác nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Có thể nói, với sự gia tăng nhanh lượng nước cấp cho sinh hoạt, công nghiệp và  dịch vụ ở TPHCM cùng với sự suy giảm chất lượng nước ngầm và nước mặt, sự tìm kiếm nguồn nước bổ sung thay thế cho thành phố rất cần thiết. Những hoạt động tái sử dụng này sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn nước ngọt, suy giảm chất lượng nước nguồn nước do việc khai thác quá mức và ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng.

Vì vậy, vai trò tái sinh nước thải giảm thiểu việc khai thác nguồn nước ngày càng trở nên quan trọng hơn. Nguồn nước tái sinh có thể được xem như một nguồn nước thay thế và tận dụng lại các thành phần hữu ích.

Với các biện pháp xử lý thích hợp, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn có thể đáp ứng được các nhu cầu sử dụng, giảm nhu cầu sử dụng nước dẫn đến chi phí sử dụng nước sẽ giảm. Tuy nhiên, để các dự án về tái sinh, tái sử dụng có hiệu quả và nhanh chóng đi vào cuộc sống, chính quyền thành phố nên từng bước xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng các chương trình, dự án, các hoạt động tái sinh, tái sử dụng nước thải mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng cho các mục đích phi sinh hoạt cụ thể và sớm ban hành các chính sách khuyến khích sử dụng nước tái sinh ở những vùng khan hiếm nước và thành lập quỹ tái sử dụng nước để hỗ trợ tài chính cho hoạt động trên.